аšаОб‚аИб€аОаВаКаИ аАаКб†аИаЙ аЁа•а’а•а аž-а—ааŸаа”ааžа• аŸаа аžаЅаžа”аЁаЂа’аž аНаА finanz.ru

Покупаем акции “Северо-Западное пароходство” по всей России.

Трендовые акции

  Название Послед. Макс. Мин. Изм. Изм.% Объём Время
  Норникель 24.212,0 24.290,0 23.730,0 +466,0 +1,96% 191,30K 11:58:24  
  TMK 93,50 98,60 81,08 +13,18 +16,41% 12,20M 11:58:10  
  Сбербанк 291,60 291,84 285,28 +6,67 +2,34% 25,87M 11:58:28  
  Газпром 236,94 237,00 234,46 +3,14 +1,34% 13,23M 11:58:23  
  Фонд первичных 2.905,00 2.988,80 2.800,30 -94,80 -3,16% 100,21K 11:58:25  
  Татнефть 631,40 633,30 622,30 +7,80 +1,25% 1,37M 11:58:39  
  ЛУКОЙЛ 6.383,0 6.407,5 6.360,0 +27,0 +0,42% 240,91K 11:58:36  
  Северсталь 1.442,20 1.450,80 1.398,00 +34,20 +2,43% 741,16K 11:58:11  
  АК АЛРОСА 105,20 106,84 104,20 -1,23 -1,16% 7,85M 11:58:27  
  РОС АГРО ПЛС 904,00 913,40 895,40 +5,00 +0,56% 487,13K 11:58:44  

Северо-Западное Пароходство – факторы роста и падения акций

⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

Заполните форму заявки. Финансовый консультант БКС Брокер перезвонит вам и поможет открыть счет на бирже

Имя и фамилия Город
Телефон Email
Спасибо! Ваша заявка отправлена Финансовый консультант свяжется с вами в ближайшее время. ошибка: не удалось создать заявку в журнале заявок. ошибка: не POST-запрос Просим Вас согласиться на передачу и обработку Ваших персональных данных.
Я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Котировки акций Публичное акционерное общество “Северо-Западное пароходство” российский рубль

SZPR.ME – российский рубль (RUB)
1 SZPR.ME 782 российский рубль
5 SZPR.ME 3 910 российский рубль
10 SZPR.ME 7 820 российский рубль
25 SZPR.ME 19 550 российский рубль
50 SZPR.ME 39 100 российский рубль
100 SZPR.ME 78 200 российский рубль
250 SZPR.ME 195 500 российский рубль
500 SZPR.ME 391 000 российский рубль

Параметры и показатели акции:

  • ISIN-код бумаги: RU0009100861 i

  • Тип акции: Обыкновенная i

  • Сектор: Транспортный сектор i

  • Количество акций в лоте: 1 i

  • Объем выпуска: 17359799

  • Операции Short: невозможны i

  • Операции с кредитным плечом: невозможны i

  • Просад: i Этот показатель доступен в платной подписке. Получить демо-доступ.

SZPR.ME история котировок акций

Дата Курс Динамика
17.06.2020 782 RUB 2 ↑
16.06.2020 780 RUB -2 ↓
15.06.2020 782 RUB 2 ↑
11.06.2020 780 RUB -10 ↓
10.06.2020 790 RUB

Акции

Тикер Количество
акций, шт.
Номинал,
руб.
Дивиденды на одну акцию
за завершенный год, руб.
Регистрационный
номер
Код ISIN Уровень
листинга
SZPR 10 514 630 12,5 0 1-01-00141-A RU0009100861 3
0 0
Уставный капитал, тыс. руб. 131 432,875

Начните торговать с ведущими брокерами

В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.

Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.

Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com – лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам!Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

  Нефть Brent 69,77 +0,55 +0,79%  
  Нефть WTI 66,16 +0,55 +0,84%  
  Золото 1.725,35 +5,55 +0,32%  
  Серебро 26,082 +0,171 +0,66%  
  Платина 1.218,45 +18,15 +1,51%  
  Палладий 2.362,00 +1,30 +0,06%  
  Природный газ 2,534 -0,066 -2,54%  
  USD/RUB 73,1130 -0,2205 -0,30%  
  EUR/USD 1,1935 -0,0021 -0,17%  
  GBP/USD 1,3941 +0,0019 +0,14%  
  USD/CAD 1,2451 -0,0026 -0,21%  
  USD/JPY 109,08 +0,04 +0,04%  
  AUD/USD 0,7751 -0,0012 -0,15%  
  GBP/JPY 152,07 +0,42 +0,27%  
  РТС 1.547,13 +27,63 +1,82%  
  Индекс Мосбиржи 3.590,72 +51,22 +1,45%  
  S&P 500 (F) 3.941,75 +9,00 +0,23%  
  Dow Jones 32.778,64 +293,05 +0,90%  
  DAX 14.544,70 +42,31 +0,29%  
  FTSE 100 6.787,50 +26,03 +0,38%  
  Индекс USD 91,733 +0,056 +0,06%  
  Газпром 236,93 +3,13 +1,34%  
  Сбербанк 291,60 +6,67 +2,34%  
  ФСК ЕЭС ОАО 0,2138 +0,0026 +1,25%  
  АК АЛРОСА 105,25 -1,18 -1,11%  
  Аэрофлот 70,16 +0,30 +0,43%  
  Норникель 24.200,0 +454,0 +1,91%  
  ЛУКОЙЛ 6.380,5 +24,5 +0,39%  

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 0

Apple

121,03

-0,93 -0,76%

Скол. средние:

Покупать 12

Продавать 0

Индикаторы:

Покупать 10

Продавать 0

Скол. средние:

Покупать 6

Продавать 6

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 1

Скол. средние:

Покупать 11

Продавать 1

Индикаторы:

Покупать 7

Продавать 2

Скол. средние:

Покупать 4

Продавать 8

Индикаторы:

Покупать 0

Продавать 8

Скол. средние:

Покупать 9

Продавать 3

Индикаторы:

Покупать 8

Продавать 1

Скол. средние:

Покупать 9

Продавать 3

Индикаторы:

Покупать 5

Продавать 2

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Скол. средние:

Покупать

Продавать

Индикаторы:

Покупать

Продавать

Просмотренные котировки

  Название Цена Изм. Изм.%  
  SZPRI 782,00 +0,00 +0,00%  
  Название Цена Изм.% Объём  
  Сбербанк 291,55 +2,32% 25,80M  
  Газпром 236,94 +1,34% 13,23M  
  TMK 93,50 +16,41% 12,20M  
  НЛМК 219,00 +1,39% 6,09M  
  Яндекс 4.970,8 +0,21% 250,79K  
  ЛУКОЙЛ 6.385,5 +0,46% 240,62K  
  Норникель 24.212,0 +1,96% 191,30K  
  Название Цена Изм.% Объём  
  TMK 93,50 +16,41% 12,20M  
  Мультисистема 2,478 +12,64% 9,80M  
  ИСКЧ ОАО 36,32 +5,31% 170,40K  
  Росгосстрах 0,2438 +4,64% 5,14M  
  Ozon 4.233,00 +2,89% 120,58K  
  РУСАЛ 45,225 +2,81% 13,03M  
  Распадская 186,28 +2,80% 289,51K  
  Название Цена Изм.% Объём  
  Варьеганнефтегаз 1.800,00 -3,69% 0,68K  
  Фонд первичных 2.905,00 -3,16% 100,21K  
  КТК ОАО 195,60 -2,78% 7,65K  
  ТКСМ OAO 2,38 -2,54% 448,31K  
  Сахалинэнерго 6,59 -2,08% 17,00K  
  Варьеганнефтегаз (прив.) 604,00 -1,79% 2,01K  
  ДЗРД (прив.) 1.660,00 -1,78% 0,01K  

Структура уставного капитала

Акции именные
обыкновенные (АОИ),
шт.
Номинал АОИ,
руб.
Акции именные
привилегированные (АПИ),
шт.
Номинал АПИ,
руб.
10 514 630 12,5 0 0
Уставный капитал, руб.
131 432 875

Добавить или редактировать инструмент Edit Entry

Ошибка, пожалуйста попробуйте ещё раз

Евгений

Бессменный руководитель проекта. Опытный профессионал, работающий в сфере финансов более 20 лет.

Владислав

Какие документы нужны для продажи акций? У меня нет свежей выписки из реестра акционеров, а ехать в другой город за выпиской нет возможности.

Для продажи акций необходимо иметь 2 документа: Паспорт с отметкой на 19 страница “О ранее выданных паспортах” и выписку из реестра. Это стандартный вариант. Но бывает и так, что акционер обнаруживает, что он не может найти выписку, либо она была утеряна, например, при переезде. Заказать новую не всегда представляется возможным. А бывает, что акционер и вовсе не помнит точное количество принадлежащих ему акций.
Но мы всегда идем на встречу акционерам: Во-первых, у Вас могут быть письма от компании, акционером которой Вы являетесь. Это письма-приглашения на голосование. Там указано число Ваших голосов. Оно равно числу принадлежащих Вам обыкновенных акций. Во-вторых, вы ежегодно получаете дивиденды от компании. По размеру дивидендов мы также сможем определить количество акций. А если у Вас есть даже старая выписка 90-х годов, то это максимально облегчит процесс заключения сделки.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...